Invitasjon til Sykkelprøven/sykkeldyktig.no 2020God sykkelopplæring er viktig for en trygg skolevei. I tråd med at samferdsels, helse- og utdanningsmyndighetene ønsker større samordning av sykkelopplæringen, lanserer vi nå en felles læringsplattform for 4. -7. trinn. Gå inn på sykkeldyktig.no

Trygg Trafikk og Norges Automobilforbund (NAF) inviterer alle 4., 5. og 6. klassinger til "Sykkelprøven 2020". Fristen for å melde seg på er fredag den 13. mars.
NB! Nytt av i år er at vi inviterer 4. klassingene og ikke 7. klassingene. Årsaken til dette er flere, stadig yngre elever sykler til skolen og vi har fått mange tilbakemeldinger på at syvendeklassingene ikke er så motivert til å være med på sykkelprøven. Gi dem gjerne oppgaver som mannskap. Sykkeldyktig.no er selvfølgelig også tilpasset 7. klassetrinn og de kan delta på alt med unntak av at de ikke kan gå videre til distriktfinalen på sykkel.

Sykkelprøven er et tilbud til skolene som et ledd i trafikkundervisningen. Gjennom prøven kan elevene vise hva de behersker av kunnskaper og ferdigheter. Dessuten skal Sykkelprøven være en motivasjonsfaktor for både for lærere og elever, noe å se frem til.

Sykkelprøven og forberedelse til denne kan også være et bidrag for å nå kompetansemålene i læreplanen:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
  • Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4. trinn)
  • Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7. trinn)

Skal man nå disse kompetansemålene så betyr det at elevene må ha jobbet med både teori og praktisk bruk av sykkel før de deltar på Distriktfinalen.

Lærerveiledning og tips til gjennomføring av praktiske øvelser finner dere på www.sykkeldyktig.no.

Distriktfinalen:

Etter å ha gjennomført både teori og praktisk sykling eller ferdighetssykling på egen skole, kan skolen sende beste elev på hvert av trinnene videre til Distriktfinalen. (Ikke 7. trinn) Beste jente og beste gutt fra Distriktfinalen går videre til NAFs Sykkelkonkurranse og landsfinalen lørdag den 13. juni 2020 i Letohallen på Dal i Romerike. (Dersom de ønsker å være med) Her skal ikke elevene ut i trafikken med gjennomføre ferdighetsøvelser. Mange av disse øvelsene finner dere på www.sykkeldyktig.no Det vil lønne seg å øve på disse øvelsene før Landsfinalen.

Landsfinalen:

Landsfinalen kårer to jenter og to gutter som blir NAFs landslag i den europeiske finalen i Zadar i Kroatia 24. – 27. september.

Europeisk finale:

Både i Landsfinalen og i den Europeiske finalen vil elevene få en teoriprøve og ferdighetsprøver i kjøregård. Dette foregår innendørs. Det vil derfor være hensiktsmessig å legge vekt på ferdighetskjøring i tillegg til det å kunne bevege seg trygt og sikkert i trafikken. Forslag til ferdighetsøvelser finner du www.sykkeldyktig.no.

Sykkelprøven går over to trinn:

Trinn 1. Prøve ved den enkelte skole, teoretisk og praktisk:

A. Teoretisk prøve Må være avlagt innen den 3. april
B. Praktisk prøve Legges innenfor tidsrommet 14. til 29. april

Skolen bør påby bruk av hjelm ved den praktiske prøven.

 

Frist for innsending av resultater fra lokalt arrangement: Torsdag den 30. mai.

 

Teoriprøven

Vi anbefaler alle skoler å ta i bruk det digitale læreverket som ligger på www.sykkeldyktig.no som inkluderer den digitale teoriprøven. I 2019 var det over 8 000 vestfoldelever som tok prøven digitalt.

Praktisk prøve

Det har vist seg at mange elever viser overdreven/unaturlig forsiktighet under den praktiske prøven, spesielt ute på postene. Målet for undervisningen er at elevene utviser sikker atferd i trafikken, og i Sykkelprøven må vi prøve elevene i situasjoner der de viser tilnærmet "normalatferd". Vi anmoder derfor at dere ved opplegg av undervisning og praktisk prøve har drøftet hvordan dere skal kunne "måle" elevenes normalatferd.

Skjulte poster, eller en kombinasjon av skjulte og åpne poster kan være en løsning.

Hva som er normalatferd tas opp med elevene på forhånd.

Trinn 2. Distriktfinaler

Det vil i år bli avholdt to distriktfinaler:

Tirsdag den 12. mai:

  • for elever fra Sandefjord og omegn.

Onsdag den 13. mai:

  • for elever fra Tønsberg og omegn.
  • for elever fra Nordre Vestfold.
  • for elever fra Larvik og omegn.

Fremmøte senest kl. 0930 begge dager.

NB! Vi har beholdt de samme distriktene som tidligere år.

Her deltar beste elev på hvert trinn fra hver skole i distriktet. Sted for distriktfinalene blir bekjentgjort innen utgangen av mars.

Elevene følges til distriktfinalene av en lærer som kan assistere som postmannskap o.l. Eventuelle vikar- og reiseutgifter dekkes av den enkelte skole. Eleven må bruke hjelm for å få lov til å starte.

Påmelding til Sykkelprøven:
Frist for påmelding er 13. mars.  Dette gjøres elektronisk, på tilsendt invitasjon på mail.

Husk å sjekke at opplysninger om kontaktinfo stemmer før du sender inn påmelding. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Trygg Trafikk e-post: magnussen@tryggtrafikk.no eller på mobil: 90 99 79 70

Materiell til sykkelopplæringen finner dere www.sykkeldyktig.no Her finner du alt du trenger for å kunne gi elevene en god sykkelopplæring. Denne erstatter alt trykket materiell.

Om det er spørsmål vedrørende distriktfinalene kan dere også ta kontakt med:

NAF Søndre Vestfold avd. Larvik Dag Henriksen mobil: 92 08 21 62
NAF Tønsberg og omegn Gaute Amundsen mobil: 92 45 84 11
NAF Nordre Vestfold Harald Weseth mobil: 90 78 64 93
NAF Søndre Vestfold avd. Sandefjord Aslak Wahl mobil: 90 16 84 40

 

På vegne av Sykkelprøven i Vestfold

Med vennlig hilsen
Trygg Trafikk Vestfold & Telemark
Mette Magnussen
Regionsleder